Containers voor tandheelkundig afval en amalgaam afscheiding producten

Initial biedt de beste amalgaamafscheiders en kwikdamponderdrukkende containers voor tandheelkundig afval

Elke tandartspraktijk produceert meerdere soorten tandheelkundig afval, waarvan sommige kwikhoudend zijn. Initial Medical Services kan u de meest geschikte oplossing voor de verwerking van tandheelkundig en medisch afval leveren.

Containers voor tandheelkundig afval met kwikdamponderdrukking

Dental chair package

We leveren bijzonder hoogwaardige containers voor tandheelkundig afval. De kwikdamponderdrukkende eigenschappen zijn uitgebreid getest in ons Dental Technical Centre in Bielefeld, Duitsland, en beperken aantoonbaar de blootstelling van praktijkmedewerkers en patiënten tot een niveau lager dan de beroepsmatige blootstellingslimieten die zijn opgesteld door de Wereld Gezondheids Organisatie.

Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat zij en hun medewerkers te allen tijde optimaal beschermd zijn tegen de schadelijke effecten van kwikdamp.

Producten voor gescheiden opvang van amalgaam

SRAB 99D


 

Amalsed

 
We leveren eveneens een breed assortiment producten voor het gescheiden opvangen van amalgaam – iets dat bij wet verplicht is gesteld – waaronder ons eigen Amalsed systeem voor amalgaam afscheiding.

Klik op onderstaande links voor productinformatie

We zijn er om u te helpen

  •  020 687 01 19
  • verwerking dentaal afval

Conseil Gratuit

Voor meer informatie druk op onderstaande link

Tandheelkundig afval