Verwerking van tandheelkundig afval

Initial verbetert dienstverlening voor tandheelkundig afval dankzij overname van Medentex

medentex_body.jpg

Met de overname van Medentex begin 2008 kreeg Initial Medical Services de beschikking over een eigen verwerkingslocatie voor tandheelkundig afval.

Sinds de oprichting in 1984 in het Duitse Bielefeld is Medentex uitgegroeid tot 's werelds belangrijkste internationale verwerkingsbedrijf voor amalgaamhoudend tandheelkundig afval.

In 1997 werd als gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf ISO-certificering DIN EN ISO 14001:2000 behaald. Vervolgens werd in 2000 de milieubeheernorm DIN EN ISO 14001:2000 verkregen.

Een voortrekkersrol als het gaat om de verwerking van tandheelkundig afval

Het technologiecentrum stelt ons in staat een voortrekkersrol te blijven vervullen als het gaat om de verwerking van tandheelkundig afval. Medentex is sinds een aantal jaren actief in verschillende landen en heeft dochterondernemingen in Frankrijk en Zwitserland.

Medentex streeft naar milieuvriendelijke oplossingen, waarbij alle mogelijke maatregelen worden genomen voor een correcte en veilige omgang met amalgaam en ander tandheelkundig afval, en de natuurlijke hulpbronnen die in combinatie hiermee worden gebruikt. Het bedrijf beschikt over de meest geavanceerde verwerkingsinstallatie voor afvalwater waarmee wordt voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. De amalsed® is ontworpen met het oog op een maximale terugwinning van kwik met een minimaal gebruik van hulpbronnen.