Afvalcontainers voor naalden, scalpels en andere scherpe voorwerpen

Initial heeft naaldenboxen voor gevaarlijk afval waarin naalden, scalpels en andere scherpe voorwerpen op een veilige manier kunnen worden afgevoerd

Een veilige verwerking van naalden, scalpels en andere scherpe voorwerpen is van eminent belang. Daarom voert Initial een ruim assortiment naaldenboxen voor naalden, scalpels en andere scherpe voorwerpen.

Prikincidenten kunnen een ernstige bedreiging zijn voor de gezondheid en het welzijn van iedereen die met scherp afval omgaat. In zeldzame gevallen kan een prikincident zelfs dodelijk zijn.

Het belang van een correcte verwerking van naalden, scalpels en andere scherpe voorwerpen

Voor een veilige werkwijze is training en voorlichting van uw personeel essentieel. Dit is noodzakelijk om mensen die in aanraking komen met scherp medisch afval tijdens alle fases van het verwerkingsproces goed te kunnen beschermen. Wij kunnen een breed assortiment UN-
goedgekeurde afvalcontainers leveren die het risico op verwonding of infectie van personeel verkleinen.

Al ons eerstelijns personeel is volledig getraind in een juiste omgang met scherpe voorwerpen. We leveren betrouwbare service met de garantie dat u niet geconfronteerd wordt met overvolle afvalcontainers die een risico vormen voor uw medewerkers.

Sharpsafe

Afvalcontainers voor naalden

Voor meer informatie druk op onderstaande link

Afvalcontainers voor naalden