Wet, regelgeving inzake medisch afval

Laat Initial Medical Services u de zorg over alle complexe wet- en regelgeving omtrent de verwerking van uw medisch afval uit handen nemen.

De wetgeving waarin de behandeling, inzameling en verwerking van medisch afval is geregeld, is zeer uitgebreid en kan voor verwarring zorgen. Daarom vertrouwen veel bedrijven voor de verwerking van hun medisch afval op de uitgebreide expertise van Initial Medical Services inzake afvalwet- en regelgeving.

Onvoldoende kennis van de voorschriften omtrent de verwerking van medisch afval resulteert vaak in onbedoelde wetsovertredingen. Voorschriften met betrekking tot medisch afval gelden voor iedere persoon of organisatie die medisch afval produceert. De ‘producent’ is verantwoordelijk voor een goede opslag van het medisch afval op zijn locatie en het gebruik van geschikte, goed afgesloten containers. De producent is tevens verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante regelgeving voor medisch afval. Bovendien dient de beschrijving van het afval accuraat te zijn en alle informatie te bevatten die nodig is voor een veilige omgang, behandeling en verwerking.

Gezien de hoge eisen die in deze complexe wetgeving worden gesteld, is het een geruststellend idee dat u voor advies en ondersteuning altijd bij Initial Medical Services terecht kunt.

Hieronder treft u een aantal links aan naar sites die u kunnen helpen uw vragen over medisch afval te beantwoorden. Heeft u hier nog vragen over kunt u contact met ons opnemen.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over:

 

Afvoer afvalwater binnen de tandheelkunde

http://www.infomil.nl/onderwerpen/water-bodem/afvalwater/activiteiten/tandheelkunde

Infectiepreventie in de gezondheidszorg (auteur: Werkgroep Infectie Preventie)

http://www.wip.nl/disclaim.asp?url=http://www.wip.nl/free_content/Richtlijnen/tandheelkundige praktijk071016def.pdf

Onder welke categorie valt ons medisch afval?

http://www.euralcode.nl

Transport & Inzamelen

http://www.rivm.nl/rvs/gevaar/adr
http://www.lma.nl/faq/inhoudelijk/vihb/index.htm

Opslag van klein gevaarlijk afval

http://www.infomil.nl/organisatie/milieumaatregelen/afvalstoffenkaarten/afvalstoffenkaarten/gevaarlijk-afval

De verwerking en recycling van medisch afval

http://www.zavin.nl
http://www.medentex.de

We zijn er om u te helpen

  • 020-6880401
  • Verwerking klinisch afval

Conseil Gratuit