Expert in verwerking van medisch afval

We bieden een complete oplossing voor de inzameling en verwerking van medisch afval. Ons team van experts begrijpt wat onze klanten nodig hebben en weet hoe problemen met de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen kunnen worden opgelost.

Verwerking van klinisch afval

Containers voor tandheelkundig afval en amalgaam afscheiding producten

Initial biedt de beste amalgaamafscheiders en kwikdamponderdrukkende containers voor tandheelkundig afval

Elke tandartspraktijk produceert meerdere soorten tandheelkundig afval, waarvan sommige kwikhoudend zijn. Initial Medical Services kan u de meest geschikte oplossing voor de verwerking van tandheelkundig en medisch afval leveren.

Containers voor tandheelkundig afval met kwikdamponderdrukking

Dental chair package

We leveren bijzonder hoogwaardige containers voor tandheelkundig afval. De kwikdamponderdrukkende eigenschappen zijn uitgebreid getest in ons Dental Technical Centre in Bielefeld, Duitsland, en beperken aantoonbaar de blootstelling van praktijkmedewerkers en patiënten tot een niveau lager dan de beroepsmatige blootstellingslimieten die zijn opgesteld door de Wereld Gezondheids Organisatie.

Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat zij en hun medewerkers te allen tijde optimaal beschermd zijn tegen de schadelijke effecten van kwikdamp.

Producten voor gescheiden opvang van amalgaam

SRAB 99D


 

Amalsed

 
We leveren eveneens een breed assortiment producten voor het gescheiden opvangen van amalgaam – iets dat bij wet verplicht is gesteld – waaronder ons eigen Amalsed systeem voor amalgaam afscheiding.

Klik op onderstaande links voor productinformatie

Containers voor tandheelkundig afval
Initial heeft voor de veilige opvang van tandheelkundig afval speciale kwikdamponderdrukkende opvangcontainers ontwikkeld.
Amalgaam afscheiding
Omdat tandheelkundig amalgaam tot 50% kwik bevat, is het afval dat na gebruik overblijft bijzonder giftig.
Tandheelkundig afval verwerking
Medentex, voor een veilige verwerking van tandheelkundig afval
Dental Partners
Dental Partners
Sweden Recycling AB
Sweden Recycling AB

We zijn er om u te helpen

  •  020 687 01 19
  • verwerking dentaal afval

Contact Us Button - Medical Conseil Gratuit

Voor meer informatie druk op onderstaande link

Tandheelkundig afval